Hội nghị khoa học quốc gia FAIR 2020 diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Hội nghị FAIR) được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR – Fundamental and Applied Information Technology) – FAIR 2020.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup hân hạnh được đồng hành cùng Ban tổ chức và này đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng đông đảo những người làm nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin trong cả nước. Gần hai trăm báo cáo khoa học về tất cả các chủ đề thời sự của công nghệ thông tin và truyền thông đã được gửi tới Ban tổ chức.

Gần 200 báo cáo khoa học về tất cả các chủ đề thời sự của công nghệ thông tin và truyền thông đã được gửi tới Ban tổ chức.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường 1 Trường Đại học Nha Trang vào 2 ngày: Thứ Năm và Thứ Sáu, 08 – 09/10/2020.

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Nha Trang

Tags

Tags