Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: Hội nghị Sinh học 2021

Đơn vị tổ chức
Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE)

Ngày 13/12/2021, nhân Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 17 năm 2021 tại Bình Định, Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: Hội nghị Sinh học 2021”.

Hội nghị diễn ra từ ngày 13-15/12/2021 với sự tham gia của 150 đại biểu, không chỉ tập trung vào trao đổi khoa học, tạo môi trường tương tác giữa các nhà khoa học mà quan trọng hơn là đào tạo và trợ giúp những nhà khoa học trẻ trong quá trình phát triển sự nghiệp nghiên cứu tại Việt Nam.

Hội nghị tổ chức với ý tưởng huy động được mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là xây dựng nên mạng lưới các nhà khoa học trong lĩnh vực y học, sinh học và công nghệ sinh học để góp phần lớn tìm ra những giải pháp tối ưu cho việc ứng phó với đại dịch Covid-19, thúc đẩy trao đổi và hợp tác khoa học cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu học thuật cơ bản và ứng dụng, công nghiệp và các lĩnh vực quản lý của khoa học đời sống.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Link: https://bidiusta.binhdinh.gov.vn/news/trong-tinh/gap-go-quy-nhon-lan-thu-4-hoi-nghi-sinh-hoc-2021-621.html

Link: https://baotainguyenmoitruong.vn/gap-go-quy-nhon-lan-thu-4-hoi-nghi-sinh-hoc-2021-334764.html

3. https://www.icisequynhon.com/conferences/2021/4th-Biology/index.html

Đơn vị tổ chức
Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE)

Tags

Tags