Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng Mật mã và An toàn thông tin”

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ mật

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Ngày 24/4/2022 đã diễn ra ngày chính hội của Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 “Nghiên cứu và

Sự kiện “THE UNVEILED”

TEDx BachKhoa là một sự kiện TEDx Talk dựa trên tinh thần sứ mệnh của TED, được lên kế hoạch

Cuộc thi Nhiếp ảnh Thiên văn Per Aspera Ad Astra

Per aspera ad astra (tiếng Latin) hay Through hardships to the star (tiếng Anh) có ý nghĩa là “vượt qua