Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR)

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2021)

REV-ECIT 2021 với chủ đề chủ đề “Made in Việt Nam, Tư duy đổi mới và Thực tiễn sáng tạo”

Hội nghị quốc tế về Khoa học Máy và Cơ cấu khu vực Châu Á (Asian MMS)

THE IFTOMM ASIAN MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE CONFERENCE (ASIAN MMS) Hội nghị Khoa học Máy và Cơ cấu khu vực

Hội thảo về tiếng Việt và Xử lý Giọng nói (VLSP 2021)

Từ năm 2020, Câu lạc bộ VLSP (VLSP – Vietnamese Language and Speech Processing) đã chính thức thành lập như

Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: Hội nghị Sinh học 2021

Ngày 13/12/2021, nhân Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 17 năm 2021 tại Bình Định, Hội khoa học