Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Hội nghị quốc tế “Nghiên cứu và tính toán thông minh trong kỹ thuật” RICE – 2021

RICE 2021 là hội nghị quốc tế lần thứ VI do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng

Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực Điện tử và Truyền thông

Vào ngày 13.1.2021, Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực điện tử và truyền thông (IEEE ICCE – International