Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Các Hội nghị, Hội thảo tổ chức và tài trợ

Hội thảo quốc tế – Trí tuệ nhân tạo và con người: những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ

Ngày 21/10/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp

Hội thảo quốc tế Phát triển từ cơ sở (Development from below)

Ngày 21/10/2021 tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức

Hội nghị quốc tế “Nghiên cứu và tính toán thông minh trong kỹ thuật” RICE – 2021

RICE 2021 là hội nghị quốc tế lần thứ VI do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng

Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực Điện tử và Truyền thông

Vào ngày 13.1.2021, Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực điện tử và truyền thông (IEEE ICCE – International

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup đồng hành tài trợ Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về xử lý giọng nói và ngôn ngữ tiếng Việt – VLSP 2020

Ngày 18/12/2020, Hội thảo quốc tế lần thứ bảy về xử lý giọng nói và ngôn ngữ tiếng Việt –

Hội thảo “Hệ SIR: từ lý thuyết đến ứng dụng”

Mục tiêu của workshop là nhằm chia sẻ và thảo luận về những kết quả nghiên cứu gần đây về