Chương trình học bổng sau Tiến sĩ 2021 – 30 gương mặt tiêu biểu

DANH SÁCH 30 ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC NĂM 2021

  1. TS. Nguyễn Hồng Phúc
Anh Nguyễn Hồng Phúc, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ.

2. TS. Vũ Thị Ngọc Ánh

Chị Vũ Thị Ngọc Ánh bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. TS. Lê Thế Tâm

Anh Lê Thế Tâm, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Vinh.

4. TS. Hoàng Thanh Tùng

Anh Hoàng Thanh Tùng, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên.

5. TS. Đào Tuấn Anh

Anh Đào Tuấn Anh (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Bergakademie Freiberg, Đức, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

6. TS. Lê Thị Phương Mai

Chị Lê Thị Phương Mai, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Sapienza University of Rome, Ý,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

7. TS. Trần Đức Nghĩa

Anh Trần Đức Nghĩa, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Paris Descartes, Pháp, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Công nghệ thông tin,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

8. TS. Phạm Duy Toàn

Anh Phạm Duy Toàn, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Naresuan , Thái Lan, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ.

9. TS. Trương Đắc Dũng

Anh Trương Đắc Dũng, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang.

10. TS. Đặng Vinh Quang

Anh Đặng Vinh Quang, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

11. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Anh Nguyễn Văn Tuấn, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Limoges + Viện Néel, Pháp,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12. TS. Phạm Thành Luân

Anh Phạm Thành Luân bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. TS. Dương Đình Hảo

Anh Dương Đình Hảo, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nagaoka , Nhật Bản, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang.

14. TS. Lưu Thị Hoài Thương

Chị Lưu Thị Hoài Thương, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Ứng dụng Công nghệ NACENTECH.

15. TS. Đặng Thủy Tiên

Chị Đặng Thủy Tiên, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại Học Queensland, Úc, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Khoa Học Vật Liệu Ứng Dụng, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.

16. TS. Mai Thị Phương Nga

Chị Mai Thị Phương Nga (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Picardie Jules Verne, Pháp, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

17. TS. Trương Quỳnh Như

Chị Trương Quỳnh Như, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Namur, Bỉ, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ.

18. TS. Trần Vũ Tùng Lâm

Anh Trần Vũ Tùng Lâm, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Lyon, Pháp, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

19. TS. Hoàng Thế Tuấn

Anh Hoàng Thế Tuấn, bảo vệ Tiến sĩ tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học vàCông nghệ Việt Nam.

20. TS. Nguyễn Kiều Linh

Chị Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.

21. TS. Nguyễn Thúy Vân

Chị Nguyễn Thúy Vân, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

22. TS. Lương Ngọc Hoàng

Anh Lương Ngọc Hoàng, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Delft, Viện nghiên cứu Toán và Khoa học máy tính, Hà Lan, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

23. TS. Nguyễn Quang Huy

Anh Nguyễn Quang Huy (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại học Montpellier, Pháp, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

24. TS. Nguyễn Thị Mai Ly

Chị Nguyễn Thị Mai Ly, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường đại học Tuebingen, Đức,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y.

25. TS. Phạm Tiến Đạt

Anh Phạm Tiến Đạt, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang , Singapore, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

26. TS. Nguyễn Ý Như

Chị Nguyễn Ý Như, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Yamanashi , Nhật Bản,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

27. TS. Lê Mai Sơn

Anh Lê Mai Sơn, bảo vệ Tiến sĩ tại Trường Đại Học Quốc Lập Trung Ương Đài Loan,
sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

28. TS. Nguyễn Vân Hà

Chị Nguyễn Vân Hà, bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Newcastle, Úc, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường đại học Ngoại thương.

29. TS. Nguyễn Thị Thùy Nhung

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

30. TS. Dương Thị Giang

Chị Dương Thị Giang, bảo vệ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Khoa học vật liệu,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng đại chúng của GS. Vũ Hà Văn: Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp

GS. Vũ Hà Văn trình bày Bài giảng đại chúng “Lý thuyết nhiễu loạn của các

Ngày Toán học Quốc tế: Playing with Math

“Playing With Math” – chủ đề của ngày toán học quốc tế năm 2024 sẽ được