VINIF.2023.DA210 – Nghiên cứu hệ thống quản lý nhiệt dành cho pin, thiết bị điện tử công suất và các thiết bị công suất khác của xe điện

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Bình Nguyên
Tổ chức chủ trì
Trường đại học Thủy Lợi

Dự án đề xuất các hệ thống quản lý nhiệt dành cho pin, các thiết bị công suất trên xe điện, cho phép làm mát/sưởi ấm hiệu quả, tiêu thụ ít điện năng để tăng phạm vi chạy trong một lần sạc, nhẹ và nhỏ gọn, ít hoặc không cần bảo trì. Cụ thể, chúng tôi sẽ phát triển: (1) ống nhiệt dạng vòng kín có thể truyền thông lượng nhiệt lớn, chiều dày mỏng bằng cách sử dụng cấu trúc mao dẫn đa lớp kiểu mới; (2) ống nhiệt dạng vòng kín có khả năng làm mát từ nhiều phía của nguồn nhiệt, tải nhiệt cao, quãng đường truyền nhiệt dài; (3) Hệ thống dòng phun sử dụng cấu trúc tản nhiệt kiểu mới kết hợp với chất lỏng có phụ gia để tăng hiệu quả truyền nhiệt và giảm tiêu hao năng lượng.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Bình Nguyên
Tổ chức chủ trì
Trường đại học Thủy Lợi

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
01/11/2024
Giai đoạn 1

– Nội dung 1: Mô hình hóa, tính toán thiết kế, đặt hàng chế tạo nguyên mẫu ống nhiệt dạng vòng kín phẳng, mỏng/rất mỏng, truyền được thông lượng nhiệt cao sử dụng cấu trúc mao dẫn dạng đa lớp, xen kẽ phần đặc và phần xốp.
– Nội dung 2: Mô hình hóa, tính toán thiết kế, chế tạo nguyên mẫu ống nhiệt dạng vòng kín cho phép làm mát nguồn nhiệt từ nhiều phía, thử nghiệm và đánh giá ban đầu
– Nội dung 3: Mô hình hóa, thiết kế, mô phỏng, chế tạo, đánh giá nguyên mẫu hệ thống dòng phun trực giao một vòi phun sử dụng bề mặt có vây tản nhiệt kiểu đảo ngược, bề mặt phẳng. Chuẩn bị bản thảo bài báo

31/10/2025
Giai đoạn 2

– Nội dung 1: Đánh giá khả năng hoạt động của sản phẩm mẫu 1, đặt hàng sản phẩm mẫu thứ 2 và đánh giá khả năng hoạt động của sản phẩm mẫu 2. Chuẩn bị bản thảo bằng sáng chế
– Nội dung 2: Đánh giá nguyên mẫu ống nhiệt cho phép làm mát nguồn nhiệt từ nhiều phía, điều chỉnh thiết kế và chế tạo nguyên mẫu mới nếu cần thiết. Chuẩn bị bản thảo bài báo, bằng sáng chế
– Nội dung 3: Mô hình hóa, thiết kế, mô phỏng, chế tạo, đánh giá hệ thống dòng phun trực giao nhiều vòi phun sử dụng vây tản nhiệt kiểu đảo ngược

31/10/2026
Giai đoạn 3

– Nội dung 1: Theo sát các nội dung liên quan đến bằng sáng chế, đánh giá khả năng hoạt động của sản phẩm mẫu 2 và chuẩn bị bản thảo bài báo, nộp và các hoạt động liên quan
– Nội dung 2: Theo sát các nội dung liên quan đến bằng sáng chế và bài báo
– Nội dung 3: Đánh giá hệ thống dòng phun trực giao một/nhiều vòi phun sử dụng các chất lỏng khác nhau, phụ gia khác nhau. Chuẩn bị bản thảo bài báo và nộp