VINIF.2023.DA174 – Đáp ứng kháng thể và trí nhớ miễn dịch sau khi tiêm vắc xin HPV trên phụ nữ Việt Nam

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Dương Thị Hồng
Tổ chức chủ trì
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Dương Thị Hồng
Tổ chức chủ trì
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tags