VINIF.2023.DA139 – Nghiên cứu ứng dụng sản xuất tự động tế bào gốc tạo máu (CD34+) chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR-Cas9 trong điều trị bệnh Beta Thalassemia

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Đào Thị Mai Lan
Tổ chức chủ trì
Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

Mục tiêu dự án

  1. Triển khai công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 trên quy mô sản xuất cho lâm sàng trên mẫu tế bào bệnh nhân Beta Thalassemia.
  2. Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của quy trình chỉnh sửa gen bằng CRISPR-Cas9 trên hệ thống sản xuất tế bào tự động cho mục đích điều trị lâm sàng. Các đánh giá dựa trên các tiêu chí về sản xuất đủ liều tế bào và đạt tiêu chuẩn chất lượng tế bào để có thể truy
project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Đào Thị Mai Lan
Tổ chức chủ trì
Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
31/07/2024
Giai đoạn 1

– Thông qua Hội đồng đạo đức Công ty CP BVĐK QT Vinmec
– Đào tạo công nghệ chỉnh sửa gen trên hệ thống máy sản xuất tế bào tự động
– Đánh giá hoạt động hệ thống CRISPR/Cas9 trên quy mô phòng thí nghiệm
– Tuyển chọn và sàng lọc người hiến tế bào

31/03/2024
Giai đoạn 2

– Sản xuất tế bào gốc máu CD34+ chỉnh sửa gen từ người hiến số 1
– Sản xuất tế bào gốc máu CD34+ chỉnh sửa gen từ người hiến số 2
– Sản xuất tế bào gốc máu CD34+ chỉnh sửa gen từ người hiến số 3

01/11/2025
Giai đoạn 3

– Đánh giá chất lượng sản phẩm tế bào chỉnh sửa gen
– Phân tích số liệu, báo cáo Hội nghị quốc gia, xuất bản bài báo