VINIF.2023.DA089 – Nghiên cứu phát triển công nghệ điều khiển thông minh tự phục hồi và công nghệ nhận diện vật thể 3D không biết trước nhằm ứng dụng trong robot công nghiệp thông minh

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Văn Trường
Tổ chức chủ trì
Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Robot công nghiệp thông minh là sự kết hợp giữa robot tay máy, cảm biến và điều khiển thông minh. Chúng được sử dụng trong tự động hóa nhà máy để cải thiện và tăng chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh. Trong các ứng dụng thực tế, hệ thống điều khiển và nhận dạng đối tượng 3D không biết trước cho robot có nhiều thách thức. Robot luôn làm việc trong môi trường nhiễu bất định phức tạp do mô hình nhiều tham số, ma sát phi tuyến, nhiễu từ môi trường làm việc, lỗi động cơ/cảm biến, robot bị tấn công truyền thông. Ngoài ra, hệ thống nhận diện khó phát hiện các vật thể 3D không xác định khác nhau như vật thể hấp thụ ánh sáng hoặc vật thể trong suốt, đặc biệt là khi chúng được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, dự án phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo áp dụng cho hệ thống điều khiển thông minh tự phục hồi đảm bảo robot làm việc với hiệu suất chấp nhận được khi toàn bộ hệ thống đang chịu ảnh hưởng của các sự cố khác nhau từ môi trường nhà máy. Hệ thống điều khiển đề xuất có thể phục hồi về chức năng ban đầu khi các hư hỏng không mong muốn được loại bỏ. Phần mềm phân tích ngoại quan vật thể 3D không biết trước với màu sắc, ánh sáng và môi trường liên tục thay đổi để đưa ra vị trí tọa độ cho robot công nghiệp làm tác vụ gắp thả vật thể 3D không biết trước. 

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Văn Trường
Tổ chức chủ trì
Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
31/08/2024
Giai đoạn 1

– Khảo sát tại các nhà máy sản xuất
– Thiết kế và hoàn thiện bản vẽ thiết kế hệ thống điều khiển thông minh, tự phục hồi và tự động phân loại vật thể 3D không biết trước tích hợp trên robot công nghiệp thông minh
– Chế tạo hệ thống gá đặt camera 3D
– Chế tạo hệ thống gá đặt các cảm biến
– Chế tạo và lắp đặt băng tải
– Tích hợp hệ thống phân loại vật thể 3D với robot công nghiệp
– Thử nghiệm hệ thống phân loại vật thể 3D
– Hoàn thiện và gửi tạp chí đăng bài báo ISI thứ I
– Hoàn thiện hồ sơ và gửi đăng kí sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước- Patent số I
– Báo cáo hội thảo/hội nghị khoa học quốc tế

30/04/2024
Giai đoạn 2

– Xây dựng phương pháp điều khiển thông minh tự phục hồi cho robot dưới các tác động không mong muốn
– Xây dựng bộ dữ liệu lớn về vật thể 3D không biết trước
– Xây dựng phần mềm nhận diện vật thể 3D
– Hoàn thiện và gửi tạp chí đăng bài báo ISI thứ II
– Hoàn thiện hồ sơ và gửi đăng kí sáng chế/giải pháp hữu ích quốc tế – Patent số II

31/10/2025
Giai đoạn 3

– Hoàn thiện và gửi tạp chí đăng bài báo ISI thứ III
– Báo cáo hội thảo/hội nghị khoa học quốc tế
– Hỗ trợ NCS và HVCH
– Thử nghiệm, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống phân loại vật thể 3D
– Hoàn thiện hồ sơ dự án và nghiệm thu cấp cơ sở
Báo cáo tổng kết dự án