VINIF.2023.DA070 – Nghiên cứu phát triển công nghệ cho pin quang điện hữu cơ dạng sợi hiệu năng cao

Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Đăng Tùng
Tổ chức chủ trì
Trường đại học VinUni

Mục tiêu của dự án

  • Chế tạo thành công sợi thông mình thông qua việc phối hợp kỹ thuật in 3D và kéo nhiệt;
  • Tích hợp chát bán dẫn hữu cơ vào sợi bằng các phương pháp phủ ướt;
  • Chế tạo pin quang điện dạng sợi hiệu năng cao.
  • Dự án sẽ góp phần đào tạo 9 sinh viên (6 cử nhân, 2 học viên viên cao học, và 1 nghiên cứu sinh), cùng với 5 xuất bản khoa học (3 Q1) cùng 2 bằng sáng chế

Tác động của dự án

Sợi và vải là sản phẩm nhân tạo có diện tích lớn, nhẹ, dễ tích hợp; sợi quang điện dạng sợi có tiềm năng tạo ra các trạm sạc năng lượng ở vùng xa, các nguồn năng lượng đeo tay, tận dụng năng lượng quang dư thừa trong nhà. Xa hơn, tạo sợi quang điện nói riêng và các loại sợi thông minh nói chung có thể là tiềm năng để chuyển dịch nền công nghiệp dệt may gia công sang nền công nghiệp dệt may tiên tiến với hàm lượng chất xám cao. 

Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Đăng Tùng
Tổ chức chủ trì
Trường đại học VinUni

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
01/11/2024
Giai đoạn 1

– Phát triển phương pháp tạo phôi kéo nhiệt bằng kỹ thuật in 3D
– Tạo ra sợi chức năng từ phôi in 3D
Đo đạc tính chất nhiệt điện cơ quang của sợi

01/11/2025
Giai đoạn 2

– Tích hợp kim loại vào sợi thông qua quá trình mạ điện
– Tích hợp bán dẫn hữu cơ vào sợi chức năng

01/11/2026
Giai đoạn 3

– Tạo sợi pin quang điện, với cấu trúc gồm điện cực kim loại và bán dẫn hữu cơ màng mỏng hoạt tính
– Đo đạc tính chất quang điện của pin quang điện dạng sợi, tối ưu hóa
– Mẫu vải, lưới được thực hiện bằng các đan sợi quang điện hoặc tích hợp sợi quang điện vào vải sẵn có