VINIF.2022.DA00183 – Học chuyển giao giải các bài toán tối ưu tổ hợp

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình
Tổ chức chủ trì
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tính mới:

Trong xã hội hiện đại, xu hướng đang được ưa chuộng để quản lý và vận hành hiệu quả các nhiệm vụ mang tính lặp lại, đó là chuyển giao tri thức. Con người thường không làm mọi thứ từ điểm xuất phát, mà vận dụng tri thức đã có từ trải nghiệm trước để giải quyết những vấn đề mới. Hiển nhiên, chúng ta mong đợi những hệ thống thông minh ngày nay cũng đạt được khả năng tương tự. Học chuyển giao tri thức là một kỹ thuật tái sử dụng tri thức từ việc giải một bài toán để giải một bài toán khác tương tự. Kỹ thuật này cho phép các hệ thống thông minh tìm ra giải pháp chất lượng cho bài toán thực tế trong thời gian ngắn hơn nhiều. Hiện nay, có nhiều dạng chuyển giao tri thức được sử dụng trong các thuật toán: tối ưu chuyển giao tri thức trong tiến hóa, chuyển giao tri thức qua đồng tiến hóa, và chuyển giao trong mạng nơ-ron. Tối ưu chuyển giao tri thức trong tiến hóa cung cấp tri thức từ việc giải bài toán trước cho thuật toán tiến hóa để giải bài toán sau. Chuyển giao tri thức qua đồng tiến hóa khai thác khả năng của nhiều thuật toán tối ưu khác nhau bằng việc thiết kế một cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin giữa các thuật này. Mặt khác, với chuyển giao trong mạng nơ-ron, các mạng nơ-ron mới nhanh chóng được huấn luyện nhờ hiệu chỉnh từ các mạng có sẵn, nhờ đó học được những tác vụ nhận diện mới gần như ngay lập tức. Dự án này tập trung vào cải thiện các hướng tiếp cận học chuyển giao tri thức cho các bài toán tối ưu tổ hợp, có ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế.

Tầm ảnh hưởng:

Dự án này có các ảnh hưởng theo các khía cạnh khác nhau: lý thuyết ứng dụng, đào tạo sau đại học, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, kết nối cộng đồng nghiên cứu. Đầu tiên, dự án này nghiên cứu các phương pháp chuyển giao tri thức cho những bài toán tối ưu khó sẽ được áp dụng giải các bài toán NP khó trong nhiều ứng dụng cấp thiết hiện nay như lập lịch, lập kế hoạch, vận tải, thiết kế mạng, và một số lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác. Tiếp theo, dự án cũng hướng tới công bố các kết quả nghiên cứu đỉnh cao có tầm cỡ quốc tế, có đóng góp quan trọng cho những giải pháp công nghệ mới sau này. Dự án sẽ xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về Tính toán tiến hóa, Học máy, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước. Cuối cùng, dự án góp phần đào tạo học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình
Tổ chức chủ trì
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/12/2022
30/07/2023
Giai đoạn 1

– 1 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí Q1 top 3%;
– 2 bài báo được gửi đăng trên tạp chí Q1/ hội thảo rank A- 5 bản thảo bài báo.

30/03/2024
Giai đoạn 2

– 2 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí Q1/ hội thảo rank A;
– 5 bài gửi tạp chí Q1/ hội thảo rank A.

30/11/2024
Giai đoạn 3

– 5 bài báo được chấp nhận đăng ở tạp chí Q1/ hội thảo rank A;
– 02 NCS hoàn thành phần lớn các nội dung luận án (về vấn đề nghiên cứu của dự án);
– 04 học viên cao học đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp (về vấn đề nghiên cứu của dự án).