VINIF.2022.DA00137 – Vật liệu từ vĩnh cửu trên nền tảng carbon- vật liệu từ vĩnh cửu thế hệ mới

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Văn Hòa
Tổ chức chủ trì
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Mục tiêu của dự án:

Việc tổng hợp và chế tạo các vật liệu từ vĩnh cửu sử dụng các nguyên tố phổ biến luôn được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trên thế giới. Trong đó giải pháp tổng hợp vật liệu từ vĩnh cửu trên nền tảng carbon có nhiều triển vọng. Bên cạnh tiềm năng tạo ra vật liệu từ vĩnh cửu không sử dụng các nguyên tố hiếm (vốn đang là tâm điểm của thế giới gần đây do nhu cầu tăng, thiếu nguồn cung và gây ô nhiễm môi trường), vật liệu này cũng có nhiều ưu điểm khác, như nhẹ, dẻo, có độ truyền quang tốt, có thể tinh chỉnh tính chất, hoặc tạo ra các vật liệu đa năng thông minh.
Mục tiêu của dự án là tổng hợp vật liệu từ vĩnh cửu trên nền tảng carbon, vật liệu từ vĩnh cửu thế hệ mới. Vật liệu này có hai loại: (1) Từ vĩnh cửu hữu cơ, đó là vật liệu từ vĩnh cửu mà thành phần là polyme hay COFs của các gốc hữu cơ tự do; (2) Vật liệu từ vĩnh cửu trên nền tảng hữu cơ, là các polyme hay MOFs của hợp chất phố trí với phối tử là các gốc hữu cơ tự do.

Các nội dung chính:

  • Nội dung 1: Vật liệu spin cao và từ vĩnh cửu hữu cơ dựa vào gốc tự do fluorene
  • Nội dung 2: COFs dựa trên s-triazine gốc tự do anion
  • Nội dung 3: MOFs dựa trên phối tử chứa gốc tự do fluorene và kim loại chuyển tiếp thuận từ
  • Nội dung 4: 3D MOFs dựa trên s-triazine gốc tự do anion

Tác động của dự án:

Chúng tôi tin rằng với các nghiên cứu của mình, đặc biệt với cách tiếp cận mới, sẽ có ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực này, qua đó thu hút thêm nhiều nhà khoa học mới vào lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực từ học phân tử cũng như góp phần tạo ra vật liệu từ vĩnh cửu thế hệ mới, sử dụng các nguyên tố phổ biến thay thế đất hiếm. Góp phần thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu khoa học trong nước. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học trẻ có trình độ cao cho nước nhà.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Văn Hòa
Tổ chức chủ trì
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/12/2022
31/10/2023
Giai đoạn 1

01 bài báo Q1 (được chấp nhận đăng).

31/10/2024
Giai đoạn 2

– 02 bài báo Q1 (được chấp nhận đăng);
– Đạo tạo 01 thạc sỹ.

30/11/2025
Giai đoạn 3

– 04 bài báo Q1 (được chấp nhận đăng);
– Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.