VINIF.2020.DA12 – Nghiên cứu phát triển công nghệ hàn mới, thiết kế chế tạo hệ thống hàn tự động ứng dụng hàn nối các tấm mỏng và siêu mỏng vật liệu đồng chất hoặc không đồng chất trong các ngành sản xuất mũi nhọn

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Ngô Hữu Mạnh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sao Đỏ

Tính cấp thiết: Dự án nghiên cứu về công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam, cũng như trên thế giới hiện nay. Trong sản xuất công nghiệp, các linh kiện, chi tiết, bộ phận được chế tạo từ kim loại tấm mỏng ngày càng nhiều, nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất ngày càng lớn; nhưng công nghệ hàn nối tấm mỏng và siêu mỏng đang là một thách thức không hề nhỏ đối với các nhà nghiên cứu và hãng sản xuất thiết bị hàn. Vì vậy, kết quả nghiên cứu về công nghệ hàn nối tấm mỏng và siêu mỏng của dự án chắc chắn sẽ tạo ra sự đột phá về công nghệ và góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay.

            Mục tiêu của dự án: Nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng vật liệu đồng chất hoặc không đồng chất; từ đó thiết kế, chế tạo được thiết bị hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng (chiều dày đến 0.04mm) ứng dụng trong các dây chuyền tự động tại các doanh nghiệp sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh.

Hiệu quả kinh tế, xã hội: Hệ thống thiết bị hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng là sản phẩm nghiên cứu của dự án khi được ứng dụng vào thực tế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, nguyên vật liệu, vật tư, năng lượng,…góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu của dự án khi được công bố sẽ là nguồn tài liệu tham khảo, tra cứu của các nhà khoa học và sinh viên các trường đại học.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Ngô Hữu Mạnh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sao Đỏ

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2020
30/04/2021
Giai đoạn 1

01 bài báo ISI, Q1.
01 đơn đăng ký sáng chế trong nước.

30/10/2021
Giai đoạn 2

01 bài báo ISI, Q1.
01 báo cáo hội nghị khoa học quốc tế.
01 đơn đăng ký sáng chế quốc tế.

30/04/2022
Giai đoạn 3

01 bài báo ISI, Q1.
02 báo cáo hội nghị khoa học quốc tế.
Hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học.

30/10/2022
Giai đoạn 4

01 báo cáo tổng kết dự án
01 hệ thống hàn nối kim loại tấm mỏng.