VINIF.2020.COVID-19.DA01: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Đặng Đức Anh
Tổ chức chủ trì
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
–       Kết quả nghiên cứu đã đóng góp thêm hiểu biết toàn cầu về đặc điểm dịch tễ học, vi rút học cũng như điều trị bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, những kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định của Chính phủ cũng như Bộ Y tế trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.
–       Nghiên cứu nuôi cấy, phân lập vi rút và giải trình tự hệ gen của chủng vi rút gây bệnh Covid-19 (SARS-CoV-2) phát hiện ở miền Bắc Việt Nam góp phần mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn về đặc tính vi rút, thử nghiệm trên động vật về sự lây nhiễm và đáp ứng miễn dịch. Sản phẩm nghiên cứu (chủng vi rút SARS-CoV-2) là các đầu vào quan trọng cho sản xuất test kit, thuốc và thử nghiệm các phác đồ điều trị và vắc xin phòng ngừa. Trình tự hệ gen vi rút giúp đưa ra trình tự các mồi và probe dùng trong xét nghiệm chẩn đoán.
–       Dự án đã phân lập được 10 chủng vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại miền Bắc Việt Nam bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.
–       Dự án đã công bố 10 trình tự toàn bộ genome (whole genome) của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại miền Bắc Việt Nam lên Genbank.
–       Dự án xuất bản 02 bài báo quốc tế và 01 bài báo trong nước.

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Đặng Đức Anh
Tổ chức chủ trì
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tags

Tiến độ dự kiến
01/02/2020
01/06/2020
Giai đoạn 1

– Bộ công cụ điều tra.
– Quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu sơ bộ, quy trình xét nghiệm cụ thể cho từng loại bệnh phẩm.

01/09/2020
Giai đoạn 2

– Báo cáo đặc điểm dịch tễ học, vi rút học ở ca bệnh Covid-19 và ca tiếp xúc.
– 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín quốc tế.

01/07/2021
Giai đoạn 3

– 10 chủng vi rút SARS-CoV-2 được phân lập.
– 10 trình tự toàn bộ genome (whole genome) của vi rút SARS-CoV-2 được công bố lên Genbank.
– Giải pháp dự phòng Covid-19 tại Việt Nam
– 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín quốc tế.
– 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.