VINIF.2019.DA12 – Mạng quang tử silicon trên chip điều khiển được thông qua trí tuệ nhân tạo

Chủ nhiệm dự án
TS. Trương Cao Dũng
Tổ chức chủ trì
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

– Dự án đề xuất các đóng góp đột phá trong thiết kế các vi mạch, thiết bị quang tử tích hợp hiện đại trên nền công nghệ quang tử silic – SiP (Silicon Photonics) với hiệu năng quang học cao và xây dựng mạng thông tin tích hợp trên chip tốc độ siêu cao điều khiển được cấu hình hoạt động và mở rộng được không gian topology của mạng lưới.

– Dự án đề xuất nghiên cứu áp dụng kỹ thuật AI để điều khiển tái cấu hình nhanh, khả năng chuyển mạch tốc độ cao, lựa chọn đường đi tối ưu và linh hoạt.

– Các đóng góp nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng rất lớn Trong các hệ thống thông tin quang liên chip, các thiết bị kết nối quang, các hệ thống thông tin quang sợi, các hệ thống tính toán và xử lý tín hiệu tốc độ cao. Bên cạnh đó, các đóng góp của dự án có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng thay thế các phần tử, các lớp xử lý bằng vi mạch quang thay vì vi mạch điện tử trong các node của mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và từ đó xây dựng các mạng nơ ron quang tử (PNN) tốc độ cao cho ứng dụng xử lý dữ liệu lớn.

– Dự án hướng tới xuất bản các bài báo khoa học quốc tế uy tín chất lượng cao thuộc danh mục SCI-Q1: 04 bài SCI-Q1 hoặc 03 bài SCI-Q1 + 01 hội thảo hàng đầu.

– Dự án sẽ chế tạo thành công 01 chip quang tử SiP tích cực (dạng prototype hoàn chỉnh) lần đầu tại Việt Nam bằng công nghệ sản xuất vi mạch điện tử hiện đại.

– Dự án hướng tới đăng ký thành công 01 bằng độc quyền sáng chế quốc tế (international patent) tại một trong bốn thị trường Mỹ hay Nhật Bản, UK, EU.

Chủ nhiệm dự án
TS. Trương Cao Dũng
Tổ chức chủ trì
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tags

Tiến độ dự kiến
01/09/2019
01/05/2020
Giai đoạn 1

01 bài báo SCI-Q1.

01/12/2020
Giai đoạn 2

(1) 02 bài báo SCI-Q1

01/09/2021
Giai đoạn 3

(1) 01 bài báo Q1 hoặc 01 báo cáo hội nghị quốc tế hàng đầu;
(2) 01 sản phẩm mẫu chip quang tử silicon photonic hoàn chỉnh và 10 mẫu hiện vật của các thành phần cơ bản cẫu thành chip;
(3) 01 chấp nhận đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế quốc tế ở một trong 04 địa điểm: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản.