Dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững, với trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho các yếu tố chính của chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam. Dự án được phát triển dựa trên nền tảng của chuyển đổi số và các công nghệ nông nghiệp thông minh: Thiết bị thông minh và Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ truy xuất nguồn gốc và chuỗi khối, Thiết kế & Sản xuất bền vững. Các công nghệ ấy nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tính bền vững, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Những nội dung chính của dự án

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát thực tế và tổng quan tài liệu về chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị cà phê ở Việt Nam
Nội dung 2: Phát triển hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu liên quan của nền tảng INNSA
Nội dung 3: Cài đặt gói IoT tại các trang trại cà phê và các không gian lưu trữ cà phê tiêu chuẩn
Nội dung 4: Phân tích, xứ lý dữ liệu lớn có ứng dụng AI cho nền tảng INNSA nhằm hỗ trợ chức năng quyết định vận hành canh tác, chăm sóc cây cà phê
Nội dung 5: Phát triển một số sản phẩm giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị và chuỗi sản xuất cà phê
Nội dung 6: Tích hợp hệ thống dữ liệu và phát triển các ứng dụng của nền tảng INNSA
Nội dung 7: Phân tích, xứ lý dữ liệu lớn có ứng dụng AI cho nền tảng INNSA nhằm hỗ trợ chức năng dự báo mùa vụ, xu hướng thị trường cà phê
Nội dung 8: Quản lý chung dự án

Tác động của dự án

Động lực mạnh mẽ của dự án INNSA là mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam phát triển vượt bậc, được công nhận về giá trị, thương hiệu và tính bền vững, đóng góp trực tiếp vào tham vọng phát triển Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung cũng như nền nông nghiệp thông minh và bền vững nói riêng.
Dự án sẽ tạo ra nền tảng INNSA, một cơ sở hạ tầng trong không gian kinh tế số của nông nghiệp Việt Nam, bắt đầu từ cà phê và sau đó sẽ tích hợp dần các cây trồng và vật nuôi khác. Nền tảng INNSA sẽ có ít nhất 05 module/chức năng chính: 01 Module quản lý và số hoá cho chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam, 01 Module tích hợp hệ thống công nghệ truy xuất nguồn gốc, 01 Module ứng dụng trí truệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ chức năng quyết định vận hành canh tác, chăm sóc cây cà phê, 01 Cổng thông tin điện tử giới thiệu nền tảng INNSA, và 01 Sàn giao dịch trực tuyến các sản phẩm liên quan đến cà phê.
Bên cạnh đó, dự án còn tham gia đào tạo các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Nông nghiệp và Công nghệ thông tin, cũng như công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín hạng Q1.
Tác động của dự án InnSA sẽ được đánh giá trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
– Ngắn hạn (6 tháng)
Nền tảng InnSA dựa trên Dữ liệu lớn sẽ cải thiện chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị cà phê thông qua chuyển đổi số, tích hợp công nghệ cao và thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho tất cả các bên liên quan, những người sẽ được kết nối và trao đổi dữ liệu để cải thiện sinh kế và / hoặc kinh doanh của mình.
Kết quả dự kiến của dự án sẽ nhằm phát triển các gói IoT cho sản xuất cà phê tại các trang trại cà phê và bảo quản trong các cơ sở chế biến cà phê. Trong nông nghiệp dựa trên IoT, một hệ thống giải pháp được xây dựng để giám sát trang trại với sự hỗ trợ của các cảm biến (ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, đất, …) và hệ thống tưới tự động. Nông dân có thể theo dõi tình trạng vườn cà phê từ bất cứ đâu. Nông nghiệp thông minh dựa trên IoT như vậy rất hiệu quả so với các phương pháp truyền thống.
– Trung hạn (6 tháng – 2 năm)
Áp dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Dự án sẽ cung cấp đào tạo và tư vấn cho những người trồng cà phê, gia đình của họ tiếp cận với các công nghệ cao tiên tiến nhất, nhằm đạt được việc áp dụng Công nghệ thông tin và tăng cường các kỹ năng kỹ thuật số mà họ cần sử dụng cho việc canh tác cà phê, cho giáo dục và cuộc sống hàng ngày.
Phát triển kinh doanh / Chuỗi giá trị: Thông qua các hoạt động và công cụ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số được phát triển trong các chương trình đào tạo, dự án tìm cách tác động tích cực đến quá trình và hoạt động kinh doanh và cải thiện chuỗi giá trị của người trồng cà phê thông qua sự hỗ trợ từ các công ty cà phê địa phương như Iced Coffee.
– Dài hạn (2 năm trở đi)
Khoảng 95% người trồng cà phê ở Việt Nam là nông dân sản xuất nhỏ, nhiều người trong số họ vẫn sống trong cảnh nghèo đói. Trong bối cảnh ngành cà phê, biến đổi khí hậu và các hoạt động nông nghiệp không thông minh là một vài trong số những mối đe dọa chính mà những người nông dân đang phải đối mặt để cải thiện điều kiện sinh kế của họ.
Nền tảng InnSA, bao gồm các giải pháp IoT dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ AI được áp dụng trong chuỗi giá trị cà phê, tạo ra và hỗ trợ những người nông dân trồng cà phê đang tìm cách chuyển đổi và chứng minh rằng có thể sản xuất cà phê hữu cơ, công nghệ cao và bền vững 100%. Sáng kiến này được thực hiện trong hai lĩnh vực chiến lược chính: (i) cải tiến chuỗi giá trị và tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, và (ii) nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và có khả năng chống chịu với những thay đổi của ngành nghề và môi trường sống. Các phương pháp tiếp cận đổi mới sáng tạo và thông minh là đặc điểm cơ bản của dự án và Nền tảng InnSA, và do đó, chúng tôi hy vọng rằng những khía cạnh này sẽ tác động sâu rộng vào quá trình chuyển đổi hơn nữa của ngành cà phê Việt Nam.

Dự án Nghiên cứu phát triển cảm biến khí nano ứng dụng trong internet vạn vật (IoT) định hướng chẩn đoán bệnh không can thiệp: