Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2019.DA03 – Khám phá các vật liệu chức năng mới bằng phương pháp tiếp cận học máy

Dự án Khám phá các vật liệu chức năng mới bằng phương pháp tiếp cận học máy giới thiệu một lĩnh vực

VINIF.2019.DA04 – Công nghệ in 3D trên nền tảng máy học sâu

Công nghệ in ấn 3D hay hiểu rộng hơn là công nghệ sản xuất đắp dần, là một chuỗi đóng

VINIF.2019.DA05 – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững

Vấn đề thách thức cần giải quyết Các công trình xây dựng tiêu thụ khoảng 40% năng lượng toàn cầu và

VINIF.2019.DA06 – Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn (I-OCOM: Intelligent Optical Communications for Extremely Big Data Networks)

Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng và dung lượng của các ứng dụng băng rộng như video chất

VINIF.2019.DA07 – V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain

Dự án là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam liên quan tới công nghệ blockchain, một