Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2019.DA06 – Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn (I-OCOM: Intelligent Optical Communications for Extremely Big Data Networks)

Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng và dung lượng của các ứng dụng băng rộng như video chất

VINIF.2019.DA07 – V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain

Dự án là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam liên quan tới công nghệ blockchain, một

VINIF.2019.DA09 – Một số hướng mới của Giải tích điều hòa, Tối ưu và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và công nghiệp.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, rất nhiều vấn đề xuất hiện trong công nghệ, như trong các lĩnh vực

VINIF.2019.DA10 – Nghiên cứu phát triển cảm biến khí nano ứng dụng trong Internet vạn vật (IoT) định hướng chẩn đoán bệnh không can thiệp

Dự án Nghiên cứu phát triển cảm biến khí nano ứng dụng trong internet vạn vật (IoT) định hướng chẩn