Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2019.DA05 – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững

Vấn đề thách thức cần giải quyết Các công trình xây dựng tiêu thụ khoảng 40% năng lượng toàn cầu và

VINIF.2019.DA15 – Ứng dụng công nghệ di truyền tiên tiến trong chẩn đoán sớm ung thư gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B

Mã số: VINIF.2019.DA15 Theo thống kê của tổ chức Globocan, tỷ lệ mới mắc và tử vong do ung thư

VINIF.2019.DA18 – Tri thức con người trong các mô hình học máy cho dữ liệu lớn hoặc luồng vô hạn

Mục tiêu cốt lõi trong dự án này là phát triển các phương pháp giúp một máy tính không những

VINIF.2019.DA09 – Một số hướng mới của Giải tích điều hòa, Tối ưu và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và công nghiệp.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, rất nhiều vấn đề xuất hiện trong công nghệ, như trong các lĩnh vực

VINIF.2019.DA19 – Nền tảng cho việc xây dựng và gán nhãn dữ liệu thị giác quy mô lớn cho các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

Mục đích của dự án: Xây dựng nền tảng thông minh để tạo và gán nhãn các dữ liệu hình