Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA14 – Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp phát hiện tính tức giả mạo trên mạng xã hội

Các tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng

VINIF.2020.DA15 – Efficient Data-driven Physics-informed Optimization of Manufacturing Processes – EDPOMP

Trong các quá trình chế tạo công nghiệp, chất lượng sản phẩm đầu ra phụ thuộc rất lớn vào các

VINIF.2020.DA16 – Dự báo ô nhiễm không khí và nước ở Việt Nam với dữ liệu thực bằng phương pháp của học máy và bài toán ngược

Ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, chúng không chỉ ảnh hưởng đến đời

VINIF.2020.DA17 – Ứng dụng học máy phát hiện polyp đại tràng và chẩn đoán nguy cơ ung thư hóa

Tính cấp thiết. Ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh lý ác tính tại

VINIF.2020.DA18 – THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN CHO KHẢO SÁT QUY MÔ LỚN DỮ LIỆU VỀ NƯỚC

Vấn đề thách thức cần giải quyết  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước

VINIF.2020.DA19 – Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh

Dự án đưa ra lời giải cho bài toán phân tích dữ liệu lớn được thu thập từ máy móc