Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA05 – SẢN XUẤT CÁC GONADOTROPIN CHUỖI ĐƠN ĐỂ ĐIỀU TRỊ SINH SẢN

Các gonadotropin tự nhiên đã được sử dụng một thời gian dài trong điều trị vô sinh ở người và

VINIF.2020.DA09 – Fi-Mi: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu: Dự án này đề xuất, thiết kế, đánh giá, thử nghiệm hệ thống quan trắc và dự báo

VINIF.2020.DA11 – Big Data Analytics for Vietnamese Overseas (BDAVO)

Hơn 5 triệu người Việt Nam đã và đang sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới

VINIF.2020.DA13 – Thiết kế và chế tạo máy in sinh học 3D tích hợp để đặt nền móng cho các nghiên cứu công nghệ mô tại Việt Nam

Đặt vấn đề: Công nghệ mô được biết đến như một công nghệ triển vọng hứa hẹn trong lĩnh vực