Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.NCUD.DA059 – Nghiên cứu phát triển robot cộng tác và hệ sinh thái thông minh hướng tới công nghệ 4.0 với các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí

Dự án tập trung vào nghiên cứu phát triển (Research & Technology Development: R&D) và thương mại hóa (Commercialisation) sản

VINIF.2020.DA01 – Bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi cá đối Ellochelon vaigiensis ở Đồng bằng sông Cửu Long

Vấn đề thách thức cần giải quyết Giống cá Ellochelon phân bố ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả nước

VINIF.2020.DA02 – Phát triển Chip sàng lọc và mô hình dự đoán nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

Y học chính xác là sự phát triển tất yếu của nền Y học hiện đại. Sự phát triển này