Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2021.DA00193 – Phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc và màng nano sinh học

Dự án phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc cùng

VINIF.2021.DA00203 – Phát triển các hợp chất chống ung thư mới chứa các cấu phần Pharmacophore dị vòng

Mục tiêu của dự án Ung thư là một thuật ngữ chung để chỉ một nhóm lớn các bệnh được