Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA09 – Fi-Mi: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu: Dự án này đề xuất, thiết kế, đánh giá, thử nghiệm hệ thống quan trắc và dự báo

VINIF.2020.DA11 – Big Data Analytics for Vietnamese Overseas (BDAVO)

Hơn 5 triệu người Việt Nam đã và đang sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới

VINIF.2020.DA13 – Thiết kế và chế tạo máy in sinh học 3D tích hợp để đặt nền móng cho các nghiên cứu công nghệ mô tại Việt Nam

Đặt vấn đề: Công nghệ mô được biết đến như một công nghệ triển vọng hứa hẹn trong lĩnh vực

VINIF.2020.DA14 – Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp phát hiện tính tức giả mạo trên mạng xã hội

Các tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng