Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA15 – Efficient Data-driven Physics-informed Optimization of Manufacturing Processes – EDPOMP

Trong các quá trình chế tạo công nghiệp, chất lượng sản phẩm đầu ra phụ thuộc rất lớn vào các

VINIF.2020.DA19 – Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh

Dự án đưa ra lời giải cho bài toán phân tích dữ liệu lớn được thu thập từ máy móc

VINIF.2020.DA13 – Thiết kế và chế tạo máy in sinh học 3D tích hợp để đặt nền móng cho các nghiên cứu công nghệ mô tại Việt Nam

Đặt vấn đề: Công nghệ mô được biết đến như một công nghệ triển vọng hứa hẹn trong lĩnh vực

VINIF.2020.DA11 – Big Data Analytics for Vietnamese Overseas (BDAVO)

Hơn 5 triệu người Việt Nam đã và đang sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới

VINIF.2020.DA18 – THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN CHO KHẢO SÁT QUY MÔ LỚN DỮ LIỆU VỀ NƯỚC

Vấn đề thách thức cần giải quyết  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước

VINIF.2020.DA09 – Fi-Mi: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu: Dự án này đề xuất, thiết kế, đánh giá, thử nghiệm hệ thống quan trắc và dự báo