Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA16 – Dự báo ô nhiễm không khí và nước ở Việt Nam với dữ liệu thực bằng phương pháp của học máy và bài toán ngược

Ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, chúng không chỉ ảnh hưởng đến đời

VINIF.2020.DA21 – Cluster Nano Nguyên Tử: Cấu Trúc, Tính Chất và Ứng Dụng

Giới thiệu: Một cluster nguyên tử MN là tập hợp của một số hữu hạn (N) các nguyên tử M.

VINIF.2020.DA17 – Ứng dụng học máy phát hiện polyp đại tràng và chẩn đoán nguy cơ ung thư hóa

Tính cấp thiết. Ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh lý ác tính tại