Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2021.DA00128 – VAIPE: Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật cho người Việt

Dự án đề xuất, thiết kế, đánh giá, và triển khai thử nghiệm VAIPE, một hệ thống thông minh ứng

VINIF.2021.DA000138 – Hệ thống Internet vạn vật theo dõi điện tim thai với cảm biến không tiếp xúc

Dự án hướng tới thiết kế thiết bị theo dõi điện tim thai nhi tại nhà với công nghệ cảm

VINIF.2021.DA00159 – Thiết kế, chế tạo và điều khiển đa chế độ cho bộ xương ngoài chi trên bệnh nhân Parkinson trong việc ngăn chặn run

Bộ khung xương hỗ trợ mới, dễ đeo, nhỏ gọn, nhẹ và có hiệu suất trị liệu liệt rung cao

VINIF.2021.DA00163 – Nấm lớn trong rừng Việt Nam: ghi nhận các loài ăn được, ước tính sản lượng, mùa vụ và khả năng nuôi trồng

Thiết lập cơ sở dữ liệu về các loài nấm lớn tại các khu hệ rừng khác nhau ở Việt