Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2019.DA15 – Ứng dụng công nghệ di truyền tiên tiến trong chẩn đoán sớm ung thư gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B

Mã số: VINIF.2019.DA15 Theo thống kê của tổ chức Globocan, tỷ lệ mới mắc và tử vong do ung thư

VINIF.2019.DA18 – Tri thức con người trong các mô hình học máy cho dữ liệu lớn hoặc luồng vô hạn

Mục tiêu cốt lõi trong dự án này là phát triển các phương pháp giúp một máy tính không những

VINIF.2019.DA19 – Nền tảng cho việc xây dựng và gán nhãn dữ liệu thị giác quy mô lớn cho các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

Mục đích của dự án: Xây dựng nền tảng thông minh để tạo và gán nhãn các dữ liệu hình