VINIF.2019.DA09 – Một số hướng mới của Giải tích điều hòa, Tối ưu và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và công nghiệp.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, rất nhiều vấn đề xuất hiện trong công nghệ, như trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Lý thuyết học máy, Công nghệ sinh học,…, để giải quyết chúng, đòi hỏi những công cụ toán học mới hữu … Đọc tiếp VINIF.2019.DA09 – Một số hướng mới của Giải tích điều hòa, Tối ưu và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và công nghiệp.