DA202_20062019 – Nghiên cứu và nuôi sinh khối quy mô lớn giun nhiều tơ và cua ký cư làm thức ăn nuôi vỗ tôm biển (Littopenanues vannamei và Penaeus monodon) bố mẹ

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Vũ Ngọc Út
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Cần Thơ

Trong nuôi tôm thâm canh, chất lượng tôm giống là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của nghề nuôi. Chất lượng tôm giống lại phụ thuộc đáng kể vào chất lượng tôm bố mẹ. Chất lượng tôm bố mẹ bị ảnh hưởng rất lớn từ nguồn thức ăn nuôi vỗ. Hiện nay, nguồn thức ăn được sử dụng nuôi vỗ tôm bố mẹ phổ biến nhất là giun nhiều tơ (Polychaeta) và ốc mượn hồn hay còn gọi là cua ký cư (Paguroidea) do chúng có giá trị dinh dưỡng với hàm lượng đạm rất cao giúp cho quá trình phát triển tuyến sinh dục và chất lượng ấu trùng.

Dự án hướng tới nghiên cứu tuyển chọn một số loài giun nhiều tơ và ốc mượn hồn cho mục đích sinh sản và nuôi sinh khối làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ. Điểm đặc biệt của dự án là lần đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐVSCL) các đối tượng thức ăn tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao như giun nhiều tơ và ốc mượn hồn được nghiên cứu chủ động, hướng tới phát triển nuôi sinh khối các đối tượng này ở quy mô lớn có thể đáp ứng nhu cầu nuôi vỗ tôm bố mẹ để sản xuất hàng chục tỉ ấu trùng tôm biển mỗi năm phục vụ cho nghề nuôi tôm biển hiện nay. Điểm đặc biệt thứ hai là dự án sẽ tạo được nguồn thức ăn sạch bệnh đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn sinh học để tạo được nguồn tôm giống sạch bệnh. Thức ăn thu trực tiếp ngoài tự nhiên thường nhiễm mầm bệnh, nhất là nhóm ốc mượn hồn (giáp xác tiềm ẩn mầm bệnh đốm trắng). Nếu sử dụng trực tiếp nguồn thức ăn này thì xác suất tôm bố mẹ nhiễm bệnh rất cao và nguy cơ lây nhiễm cho ấu trùng cũng rất cao. Một điểm quan trọng nữa của dự án là bằng việc nuôi và sản xuất sinh khối nhóm giun nhiều tơ và ốc mượn hồn, dự án góp phần vào việc hạn chế khai thác, đánh bắt các đối tượng này ngoài tự nhiên (có nguy có suy giảm nghiêm trọng) góp phần giảm thiểu sự suy giảm nguồn lợi và đa dạng sinh học giun nhiều tơ và ốc mượn hồn.

Dự án tập trung giải quyết vấn đề nguồn thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ mà hiện nay hầu hết các trại giống chưa chủ động được. Giải pháp đề xuất là tuyển chọn một số loài giun nhiều tơ và ốc mượn hồn phân bố phổ biến ở ĐBSCL, nghiên cứu và phát triển quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi sinh khối các đối tượng này làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ. Các đặc điểm sinh học sinh sản, dinh dưỡng của giun nhiều tơ và ốc mượn hồn trưởng thành sẽ được nghiên cứu làm cơ sở cho việc phát triển quy trình sinh sản nhân tạo các loài này. Quy trình nuôi sinh khối cũng được phát triển dựa trên kết quả nghiên cứu tập tính dinh dưỡng, các yếu tố môi trường nuôi giai đoạn ấu trùng và con giống. Kết quả của dự án là phát triển được (1) quy trình sinh sản nhân tạo giun nhiều tơ và ốc mượn hồn; (2) quy trình nuôi sinh khối giun nhiều tơ và ốc mượn hồn làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ. Hiện nay nhu cầu thức ăn tươi sống nuôi vỗ tôm sú, tôm thẻ bố mẹ rất cao, nhất là đối với các trại sản xuất giống quy mô lớn nên khả năng ứng dụng các quy trình này để tạo nguồn thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ trong các trại giống là hoàn toàn thực tiễn. Ngoài ra việc thương mại hóa hoặc chuyển giao quy trình là rất cao.

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Vũ Ngọc Út
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Cần Thơ

Tags