DA145_15062019 – Nâng cao năng lực sản xuất và thương mại hóa tay máy công nghiệp

Chủ nhiệm dự án
Lê Đăng Thắng
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Tay Máy Việt Nam
Dự án hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm tay máy trợ lực khí tự động với hiệu suất trợ lực cao từ 90 – 97%. Không chế tải trọng của người lao động trong phạm vi giới hạn cho phép. Việc ứng dụng tay máy trợ lực vào sản xuất có thể tạo ra môi trường làm việc thân thiện hơn, giảm thiêu nguy cơ mắc các loại bênh nghề nghiệp cho người lao động, cải thiện tầm vóc con người Việt.

Dự án có tính kết hợp với Viện cơ khí – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực thiết kế, gia công chế tạo không chỉ đối với sản phẩm tay máy công nghiệp, tay thao tác mà còn các sản phẩm liên quan. Trang thiết bị được đầu tư không chỉ phục vụ vào mục đích chế tạo mà con là trung tâm thực hành cho sinh viên Đại học.

Sản phẩm dự kiến của dự án có tính ứng dụng cao, khả năng thương mại tốt là tiền đề để tập trung xây dựng mạng lưới thương mại, từng bước xây dựng hương hiệu mạnh trong nền kinh tế Việt

 Kết quả dự kiến của dự án

Tạo ra bộ quy trình công nghệ gia công, chế tạo tay máy công nghiệp trợ lực khí tự động với hiệu suất trợ lực cao (sản phẩm BQTCN được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia trong nước) dựa trên tiêu chuẩn thiết kế ISO, tiêu chuẩn về an toàn thiết bị nâng hạ TCVN, tiêu chuẩn về an toàn lao động hiện hành.

Chế tạo 03 bộ sản phẩm mẫu:

+ 01 Sản phẩm demo tay máy dạng cột hỗ trợ nâng hạ lên tới 300 kg, tầm với 3 mét, mức độ trợ lực tối đa 98%

+ 01 Sản phẩm demo tay máy hút tấm kính tải trọng lên tới 300 kg với mức độ trợ lực tối đa: 98%

+ Sản phẩm demo cho 01 tay máy hỗ trợ lắp súng cho loại súng siết ốc lực siết max: 400 N.m với khả năng trợ lực lên tới 97%

Chủ nhiệm dự án
Lê Đăng Thắng
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Tay Máy Việt Nam

Tags