DA123_15062019 – Phát triển công nghệ ứng dụng cảm biến điện cơ từ vật liệu nano graphene

Chủ nhiệm dự án
TS. Lê Tùng Linh
Tổ chức chủ trì
Công Ty TNHH Bonbouton Incorporation

Mục đích của dự án nghiên cứu là phát triển hệ thống đo đạc, hiển thị và phân tích và đưa ra kết quả lâm sàng, sử dụng tín hiệu điện cơ (EMG) hoàn chỉnh có thể đeo trên người; và qua đó xử lý tín hiệu, phân tích và hiển thị kết quả trên các thiết bị điện tử thông dụng cho người dùng như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh cho các ứng dụng khác nhau, từ nghiên cứu lâm sàng cho đến các thiết bị hỗ trợ người dùng.

Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu áp dụng các phương pháp tiếp cận lý thuyết và tiếp cận thực nghiệm. Nhu cầu về một thiết bị điện tử thu nhận tín hiệu EMG được nhóm nghiên cứu bằng khảo sát các tài liệu trong và ngoài nước về xu hướng phát triển các thiết bị y tế phục vụ cho người bệnh cần đo tín hiệu EMG. Từ cơ sở đó, các thông số kỹ thuật thiết kế đảm bảo các tính năng như có thể tích hợp trên vải, có tính năng thân thiện với người dùng và, có thể tái sử dụng nhiều lần, thông tin kết quả đo có thể được quản lý trên thiết bị thông minh như điện thoại.

Kết quả dự kiến đạt được của dự án

  1. Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ cảm biến;
  2. Hoàn thiện công nghệ bo mạch không dây và
  3. Phát triển sản phẩm thông qua prototype được thử nghiệm và sử dụng bởi người dùng

Dự án sẽ tạo 10 prototypes để thử nghiệm và công bố 1-2 bài báo quốc tế trong quá trình nghiên cứu phát triển. Để đạt được kết quả đó nhóm nghiên cứu phải hoàn thiện công nghệ tích hợp Graphene textile vào cảm biến điện cơ EMG trên nền tảng kết nối không dây cho ứng dụng trong y tế, với mục tiêu cụ thể phát triển công nghệ cảm biến điện cơ với kết nối không dây và tích hợp vào vải thông minh dưới nhiều hình dạng khác nhau, từ găng tay, đến miếng vải bó, etc.

Chủ nhiệm dự án
TS. Lê Tùng Linh
Tổ chức chủ trì
Công Ty TNHH Bonbouton Incorporation

Tags