DA120_15062019 – Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ phân tách và tinh chế hoạt chất từ thảo mộc và công nghệ nano nhũ hóa năng lượng thấp nhằm sản xuất dược mỹ phẩm và chế phẩm sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Chủ nhiệm dự án
Lưu Xuân Cường
Tổ chức chủ trì
Công ty Cổ phần Quốc tế AOTA

Nội dung dự án

Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ phân tách và tinh chế hoạt chất từ thảo mộc và công nghệ nano nhũ hóa năng lượng thấp nhằm sản xuất dược mỹ phẩm và chế phẩm sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao từ các hợp chất tự nhiên và nông nghiệp là các lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh thị trường quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực có nhu cầu trong nước rất lớn và ngày càng tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, lĩnh vực dược mỹ phẩm từ hoạt chất tự nhiên tại Việt Nam gần như chưa phát triển. Một mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, khá phong phú là các mặt hàng nông nghiệp. Tuy vậy, các sản phầm này thường có chất lượng còn thấp, đặc biệt là rất khó xuất khẩu khi hàm lượng các chất bảo vệ thực vật, bảo quản. Một trong nhưng trở lực rất lớn gây ra hiện tượng này là công nghệ sản xuất của chúng ta chưa thật sự tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm về chất lượng và giá thành. Điều này do việc lựa chọn và nghiên cứu công nghệ chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, Trong khuôn khổ của dự án này chúng tôi tập trung phát triển và hoàn thiện 3 công nghệ cốt lõi:

  1. Công nghệ phân tách hoạt chất trong tinh dầu dược liệu;
  2. Công nghệ trích ly và thu hồi hoạt chất azadiractin trong hạt cây Xoan Ấn độ (Neem) để sản xuất dầu neem hoạt chất cao;
  3. Công nghệ nano hóa nhũ tương năng lượng thấp để phát triển sản phẩm dược mỹ phẩm và một số sản phẩm bảo vệ cây trồng.

Việc ứng dụng 03 công nghệ trong dự án này sẽ là nền tảng cho việc phát triển những dòng sản phẩm và cho phép dự án:

  • Có thể sản xuất quy mô lớn với nhà máy tập trung sử dụng nguyên liệu từ nhiều vùng khác nhau
  • Sản xuất các đơn chất tự nhiên từ nguồn nguyên liệu tinh dầu có độ tinh khiết cao.
  • Tạo ra các dòng sản phẩm mỹ phẩm, chế phẩm bảo vệ cây trồng tự nhiên, hiệu quả.

Dựa vào kết quả nghiên cứu từ dự án, Công ty và nhóm dự án đã triển khai hợp tác phát triển công nghệ và sản xuất với một số đối tác là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm, các thiết bị theo yêu cầu và thiết kế (OEM) cho đối tác phân phối bên Canada. Dự án triển khai chế biến dược liệu chất lượng cao trên Tây Nguyên.

Chủ nhiệm dự án
Lưu Xuân Cường
Tổ chức chủ trì
Công ty Cổ phần Quốc tế AOTA

Tags