DA116_14062019 – Giải pháp chuyển đôi văn bản thành tiếng nói tiếng Việt tự nhiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Vbee

Chủ nhiệm dự án
Hồ Minh Đức
Tổ chức chủ trì
Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Vbee TTS (Text-To-Speech) là công nghệ LÕI chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói có CẢM XÚC đầu tiên được công bố và thương mại hoá tại Việt Nam dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Sự khác biệt của VBEE TTS nằm ở những điểm sau:
– Giọng nói tự nhiên trên nền tảng AI
– Có cảm xúc, biểu cảm như giọng nói tự nhiên
– Nhiều giọng nói với đa vùng miền, giới tính, tuổi
– Tập học tinh giản, mất 04h để tạo ra một giọng nói mới của bất kỳ ai.

Xây dựng các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh dựa trên nền tảng giọng nói trí tuệ nhân tạo VBEE:
– Vbee cloud và Vbee On-premise: tạo ra Platform cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp, lập trình viên có thể tích hợp và sử dụng dễ dàng, hiệu quả.
– Tổng đài ảo (trợ lý tổng đài ảo thông minh)
– Giải pháp nhà thông minh,
– Giải pháp hội thoại thông minh (Chat Bot)
– Nền tảng sản xuất nội dung số thông minh: lồng tiếng phim tự động, báo nói, MC Ảo, Sách nói…)

Vấn đề dự án tập trung giải quyết:
– Nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng nói, nghiên cứu và sử dụng những kỹ thuật mới nhất trong học máy, học sâu;
– Đề xuất phương pháp chuẩn hoá văn bản sử dụng học sâu và các phương pháp lai nhằm đưa ra cách đọc đúng đắn nhất, có cơ chế tự động cập nhật và cải tiến theo thời gian, phù hợp với thực tiễn;
– Đóng gói giải pháp tổng hợp tiếng nói và hội thoại thông minh vào các bài toán thực tiễn cho từng lĩnh vực, bao gồm: Giải pháp tổng đài tự động (inbound, outbound system); Tích hơp IOT (nhà thông minh, thành phố thông minh, giao thông thông minh…); Chatbot (Hội thoại thông minh).

Khả năng ứng dụng kết quả dự án vào thực tiễn:
Thị trường TTS trên thế giới đã là một thị trường tiềm năng. Các lĩnh vực TTS áp dụng cho thị trường Việt Nam bao gồm:
– Thiết bị điện tử (Consumer Electronics)
– Giao thông thông minh
– Sức khoẻ (Healthcare)
– Giáo dục (Education)
– Retail
– Finance
– Doanh nghiệp (Enterprise)

Chủ nhiệm dự án
Hồ Minh Đức
Tổ chức chủ trì
Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Tags