DA05_07052019 – Phát triển một ball robot (ballbot) hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Đình Bá
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Ballbot là một robot di chuyển trên một quả bóng duy nhất. Ballbot có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào trên mặt sàn và làm như vậy một cách nhịp nhàng. Ballbot có thể chứng minh khả năng di chuyển trong một khu vực hẹp, thay đổi và đông đúc người như trong bệnh viện.

2. Các kết quả đạt được của các dự án;

+ Dự án đã xây dựng được mô hình Ballbot.

+ Một chương trình điều khiển để kiểm soát cả cân bằng và chuyển động của robot.

+ Một sở hữu trí tuệ về robot cân bằng trên một quả bóng tại Việt nam

+ 01 Bài báo Q1 và 01 bài báo Q2 quốc tế uy tiến trên thế giới.

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Đình Bá
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Tags