Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

VINIF.2020.COVID-19.DA03 – Phát triển hệ thống cảnh báo sớm quốc gia về dịch bệnh Covid-19 toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp (EpiNEWS)

Chủ nhiệm dự án: GS.TS Lê Thị Hương

Tổ chức chủ trì: Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

VINIF.2020.COVID-19.DA02 – Phát triển Vắc xin phòng SARS-COV-2(Covid-19) trên giá thể Baculovirus ở quy mô phòng thí nghiệm

Chủ nhiệm dự án: Đỗ Tuấn Đạt

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Số 1 (Vabiotech)

VINIF.2020.COVID-19.DA01: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: GS.TS Đặng Đức Anh

Tổ chức chủ trì: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

VINIF.2020.COVID-19.DA02 – Phát triển Vắc xin phòng SARS-COV-2(Covid-19) trên giá thể Baculovirus ở quy mô phòng thí nghiệm

Dự án Phát triển vắc xin phòng SARS-CoV-2 (COVID-19) trên giá thể Baculovirus ở quy mô phòng thí nghiệm là

VINIF.2020.COVID-19.DA01: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam

–       Kết quả nghiên cứu đã đóng góp thêm hiểu biết toàn cầu về đặc điểm dịch tễ học, vi