Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

VINIF.2020.NCUD.DA240 -AgriBiosol – Giải pháp công nghệ sinh học nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ và bền vững

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Văn Minh - Dương Nhật Linh

Tổ chức chủ trì: CÔNG TY TNHH MIDOLI

VINIF.2020.NCUD.DA225 – Hệ thống thu thập và số hóa dữ liệu GIS chuyên dụng, năng suất cao (Mobile Mapping System)

Chủ nhiệm dự án: Huỳnh Khắc Minh Khôi

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Mapdas

VINIF.2020.NCUD.DA112 – Phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu tính năng cao aerogel composite từ phụ phẩm nông nghiệp

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Lê Thị Kim Phụng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

VINIF.2020.NCUD.DA094 – Phát triển các hệ thống robot, cảm biến và phần mềm cho điều tra chất lượng cầu đường và công trình xây dựng

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS La Mạnh Hùng

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Automated Inspection Robots (AIR) Việt Nam

VINIF.2020.NCUD.DA059 – Nghiên cứu phát triển robot cộng tác và hệ sinh thái thông minh hướng tới công nghệ 4.0 với các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí

Chủ nhiệm dự án: Trương Trọng Toại

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Chế tạo máy 3C

VINIF.2020.NCUD.DA039 – Ứng dụng quy trình tổng hợp vật liệu điện cực từ vỏ trấu để sản xuất thử nghiệm pin sạc Li-ion 4 V dạng cúc áo (coin cell) và dạng túi (pouch cell)

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Lê Mỹ Loan Phụng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

VINIF.2020.NCUD.DA240 -AgriBiosol – Giải pháp công nghệ sinh học nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ và bền vững

Dự án bao gồm 2 giải pháp và kèm theo hai bộ sản phẩm sinh học. Thành công của dự

VINIF.2020.NCUD.DA225 – Hệ thống thu thập và số hóa dữ liệu GIS chuyên dụng, năng suất cao (Mobile Mapping System)

Dữ liệu bản đồ là một trong những dữ liệu rất cần thiết cho nhiều ngành (quản lý đô thị,

VINIF.2020.NCUD.DA112 – Phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu tính năng cao aerogel composite từ phụ phẩm nông nghiệp

Dự án sẽ phát triển quy trình sản xuất vật liệu aerogel composite tính năng cao từ phụ phẩm nông

VINIF.2020.NCUD.DA094 – Phát triển các hệ thống robot, cảm biến và phần mềm cho điều tra chất lượng cầu đường và công trình xây dựng

Hệ thống được phát triển dựa trên công nghệ NDE và các phần mềm học sâu (deep learning) tiên tiến

VINIF.2020.NCUD.DA059 – Nghiên cứu phát triển robot cộng tác và hệ sinh thái thông minh hướng tới công nghệ 4.0 với các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí

Dự án tập trung vào nghiên cứu phát triển (Research & Technology Development: R&D) và thương mại hóa (Commercialisation) sản