Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

DA202_20062019 – Nghiên cứu và nuôi sinh khối quy mô lớn giun nhiều tơ và cua ký cư làm thức ăn nuôi vỗ tôm biển (Littopenanues vannamei và Penaeus monodon) bố mẹ

Chủ nhiệm dự án: GS.TS Vũ Ngọc Út

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

DA163_15062019 – Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính hiệu năng cao từ cây guột ứng dụng trong lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm

Chủ nhiệm dự án: TS. Mai Thị Nga

Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa học than hoạt tính The AC House

DA153_15062019 – Earable – Thiết bị đeo tai thông minh giám sát và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Vũ Ngọc Tâm

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Earable Việt Nam

DA145_15062019 – Nâng cao năng lực sản xuất và thương mại hóa tay máy công nghiệp

Chủ nhiệm dự án: Lê Đăng Thắng

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Tay Máy Việt Nam

DA137_15062019 – Nghiên cứu và phát triển nền tảng tự động phân tích và hiểu khách hàng ứng dụng trong bán lẻ, thương mại điện tử, và quảng cáo trực tuyến

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Phan Xuân Hiếu

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

DA132_15062019 – Nghiên cứu đánh giá tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa thông tin trên mạng xã hội và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược tiếp thị ảnh hưởng trên mạng xã hội

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Đình Hiển ThS. Huỳnh Lê Tấn Tài

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

DA120_15062019 – Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ phân tách và tinh chế hoạt chất từ thảo mộc và công nghệ nano nhũ hóa năng lượng thấp nhằm sản xuất dược mỹ phẩm và chế phẩm sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Chủ nhiệm dự án: Lưu Xuân Cường

Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Quốc tế AOTA

DA116_14062019 – Giải pháp chuyển đôi văn bản thành tiếng nói tiếng Việt tự nhiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Vbee

Chủ nhiệm dự án: Hồ Minh Đức

Tổ chức chủ trì: Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

DA106_14062019 – Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt ứng dụng trong an ninh quốc phòng và dân dụng

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Trần Thuật

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

DA05_07052019 – Phát triển một ball robot (ballbot) hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Phạm Đình Bá

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

DA04_06052019 – Phát triển cấu trúc bốc dỡ container tự động từ tàu lên bờ cho các cảng nhỏ

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Ngô Quang Hiếu

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

DA123_15062019 – Phát triển công nghệ ứng dụng cảm biến điện cơ từ vật liệu nano graphene

Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Tùng Linh

Tổ chức chủ trì: Công Ty TNHH Bonbouton Incorporation

DA163_15062019 – Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính hiệu năng cao từ cây guột ứng dụng trong lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm

Mục tiêu của dự án 1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình chế tạo than hoạt tính từ cây

DA145_15062019 – Nâng cao năng lực sản xuất và thương mại hóa tay máy công nghiệp

Dự án hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm tay máy trợ lực khí tự động với hiệu suất

  • 1
  • 2