Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các dự án tài trợ

VINIF.2020.DA01 – Bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi cá đối Ellochelon vaigiensis ở Đồng bằng sông Cửu Long

Vấn đề thách thức cần giải quyết Giống cá Ellochelon phân bố ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả nước

VINIF.2020.DA02 – Phát triển Chip sàng lọc và mô hình dự đoán nguy cơ gây bệnh dựa trên hệ gen người Việt

Y học chính xác là sự phát triển tất yếu của nền Y học hiện đại. Sự phát triển này

VINIF.2020.DA05 – SẢN XUẤT CÁC GONADOTROPIN CHUỖI ĐƠN ĐỂ ĐIỀU TRỊ SINH SẢN

Các gonadotropin tự nhiên đã được sử dụng một thời gian dài trong điều trị vô sinh ở người và