VINIF.2020.DA12 – Nghiên cứu phát triển công nghệ hàn mới, thiết kế chế tạo hệ thống hàn tự động ứng dụng hàn nối các tấm mỏng và siêu mỏng vật liệu đồng chất hoặc không đồng chất trong các ngành sản xuất mũi nhọn

Tính cấp thiết: Dự án nghiên cứu về công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng là