Giới thiệu

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF

Play Video

120+

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình tài trợ của VinIF

Quá trình phát triển Quỹ VinIF

Tập đoàn Vingroup thành lập Quỹ VinIF với mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học, Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực được hỗ trợ bao gồm: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

2018
Thành lập
- 16/8/2018: Thành lập bộ phận thuộc Viện VinBigdata với giấy số B-18/2018/ĐK-KH&CN.
- 21/8/2018: Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Viện VinBigData cùng Quỹ VinIF với GS. Vũ Hà Văn là Giám đốc khoa học.
2019
Mở chương trình tài trợ dự án
Từ 1/2019, Quỹ VinIF mở chương trình tài trợ dự án KH&CN
2019
Mở chương trình tài trợ thạc sĩ, tiến sĩ
Từ 3/2019 Quỹ VinIF Công bố chương trình hỗ trợ học bống đào tạo sau đại học
2020
Mở chương trình hợp tác đào tạo
từ 1/2020 Quỹ tài trợ chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ trong nước
2020
Mở chuyên mục Khoa học thường thức
Từ 3/2020 mở chương trình chia sẻ kiến thức khoa học và công nghệ thường thức