Giới thiệu

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF

Play Video

400+

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình tài trợ của VinIF

Quá trình phát triển Quỹ VinIF

Tập đoàn Vingroup thành lập Quỹ VinIF với mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học, Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực được hỗ trợ bao gồm: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

2018
Thành lập
- 16/8/2018: Thành lập bộ phận thuộc Viện VinBigdata với giấy số B-18/2018/ĐK-KH&CN.
- 21/8/2018: Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Viện VinBigData cùng Quỹ VinIF với GS. Vũ Hà Văn là Giám đốc khoa học.
2019
Mở chương trình tài trợ dự án
Từ 01/2019, Quỹ VinIF mở chương trình tài trợ dự án KH&CN
2019
Mở chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ
Từ 03/2019, Quỹ VinIF công bố chương trình hỗ trợ học bống đào tạo sau đại học
2019
Mở chương trình tài trợ sự kiện, hội thảo
Từ 03/2019, Quỹ VinIF tổ chức và tài trợ các sự kiện, hội thảo quốc tế
2019
Mở chương trình Khóa học ngắn hạn và Bài giảng đại chúng
Từ 01/2019, Quỹ VinIF phối hợp với các đơn vị khoa học tổ chức Khóa học ngắn hạn và Bài giảng đại chúng
2020
Mở chương trình hợp tác đào tạo
Từ 01/2020, Quỹ tài trợ chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ trong nước
2020
Mở chuyên mục Khoa học thường thức
Từ 03/2020 mở chương trình chia sẻ kiến thức khoa học và công nghệ thường thức
2021
Mở chương trình học bổng sau Tiến sĩ
Từ 01/2021, Quỹ VinIF mở Chương trình học bổng sau Tiến sĩ trong nước dành cho Tiến sĩ
2021
Mở chương trình lưu giữ Văn hóa, Lịch sử
Từ 01/2021, Quỹ VinIF hợp tác, tài trợ các sự kiện và dự án nhằm lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử