Yêu cầu đối với chủ nhiệm dự án?

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của dự án;
b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của dự án: Trình độ từ tiến sĩ trở lên và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của dự án, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;
c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của dự án theo Quy định. Trường hợp chủ nhiệm dự án đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện dự án.
3. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân làm chủ nhiệm không quá 01 (một) dự án do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp là nhiệm vụ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn).

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)