Yêu cầu của Quỹ về đầu ra?

Đầu ra của dự án cần đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:
1. Bài báo công bố trên tạp chí quốc tế hoặc các proceedings có uy tín.

2. Bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước.

3. Bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích.

4. Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trường hợp kết quả nghiên cứu chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ độc quyền thì phải có thông báo chấp nhận đơn, minh chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ độc quyền, và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp.
Quỹ sẽ phối hợp với các tổ chức thuộc tập đoàn Vingroup hỗ trợ đầu ra cho quá trình nghiên cứu định hướng ứng dụng bao gồm: Giới thiệu, ứng dụng vào thực tế các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của nghiên cứu; Đăng ký và bảo hộ bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; Tìm kiếm nguồn đầu tư để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ và giải pháp.

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)