Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện có như ở các nhiệm vụ KH&CN nhà nước không?

Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện đơn giản, gọn nhẹ hơn các nhiệm vụ KH&CN dùng ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh có thể làm thay đổi nội dung của hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản hoặc email (Mẫu VINIF-B-TBDC) để Quỹ xem xét, xác nhận (Mẫu VINIF-B-XNDC).

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)