Trở Lại

Ứng dụng Big Data Analytics và Machine Learning để tối ưu hóa các tham số công nghệ cho trạm sản xuất thông minh có máy CNC và Robot

3 lượt xem

Ứng dụng Big Data Analytics và Machine Learning để tối ưu hóa các tham số công nghệ cho trạm sản xuất thông minh có máy CNC và Robot

2020-04-06 18:48:53

Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật quân sự
Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Chu Anh Mỳ

Dự án là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam liên quan tới công nghệ blockchain, một trong những công nghệ chiến lược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khác với những nghiên cứu hiện có ở Việt Nam, trong đó tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng, hệ thống cụ thể như truy xuất nguồn gốc, hoặc ví điện tử, dự án có mục tiêu xây dựng một nền tảng hỗ trợ các nhà lập trình phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain một cách dễ dàng, nhanh chóng và giảm thiểu công sức. Từ đó, nền tảng có tên gọi V-Chain sẽ giúp tăng khả năng áp dụng công nghệ blockchain vào đời sống, đảm bảo tính minh bạch, bất biến của dữ liệu sinh ra trong quá trình vận hành của các ứng dụng CNTT.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển phương pháp tối ưu hóa quá trình sản xuất dựa trên công nghệ Bigdata kết hợp với Học máy và Trí tuệ nhân tạo, áp dụng cho hệ thống có sự xuất hiện của Robot và máy CNC. Từ đó thiết kế và hiện thực hóa 1 mô hình CPS bao gồm 1 máy CNC và 1 Robot hàn phục vụ cho việc thí nghiệm, xử lý lấy mẫu thời gian thực phục vụ xây dựng big data, tối ưu hóa tham số làm việc của của Robot và máy CNC, áp dụng thử nghiệm các thuật toán dự đoán, nhận dạng, tính toán tối ưu, giám sát và chuẩn đoán lỗi hệ thống.

Mô hình thử nghiệm và thuật toán tối ưu được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng mối hàn của Robot, độ chính xác gia công của máy CNC, tiết kiệm thời gian sản xuất, năng lượng, nguyên vật liệu cũng như giảm thiểu phế phẩm của hệ thống sản xuất thông minh có máy CNC và Robot trong công nghiệp ô tô, dây chuyền sản xuất máy công cụ…

Cấu hình của Robot hàn có gắn thêm các thiết bị cảm biến, chấp hành kết hợp thuật toán tối ưu sẽ được thử nghiệm trong dây chuyền hàn của nhà máy cơ khí số 17, Đồng Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội.

Tiến độ dự kiến


26/08/2019
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)
Sản phẩm giai đoạn 1:
 • 01 bài báo Q1;
 • 01 hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 Luận văn thạc sĩ;
 • Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh
26/08/2020
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)
Sản phẩm giai đoạn 2:
 • 01 bài báo Q1;
 • Hoàn thiện hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 bài hội thảo quốc tế;
 • 01 bài hội thảo trong nước;
 • 01 Luận văn thạc sĩ;
 • Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh
26/08/2021
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)
Sản phẩm giai đoạn 3:
 • 02 bài báo Q1;
 • 01 chấp nhận đơn hợp lệ sở hữu trí tuệ (hoặc giải pháp hữu ích) quốc tế;
 • Hoàn thiện hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 bài hội thảo quốc tế;
 • 01 bài hội thảo trong nước;
 • Hỗ trợ 02 Nghiên cứu sinh
26/08/2022
Mã số dự án: VINIF.2019.DA08
tags: VINIF VINBDI