CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

2. Đối tượng
3. Tiêu chí xét chọn
4. Yêu cầu về kết quả thực hiện
5. Hồ sơ đăng ký

Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy liên hệ trực tiếp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nộp đồng thời về địa chỉ email info@vinif.org và văn phòng Quỹ những giấy tờ cần thiết sau:


Nghiên cứu sinh, học viên cao học đã nhận học bổng của VINIF đăng ký học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm tiếp theo nộp đồng thời về địa chỉ email info@vinif.org và văn phòng Quỹ đầy đủ các giấy tờ nêu trên kèm theo Báo cáo kết quả học tậpnew.

Thông tin chi tiết xem tại: DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG new

6. Hỗ trợ công bố quốc tế

Với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh gửi hồ sơ đăng ký bản mềm đến email info@vinif.org những giấy tờ cần thiết như sau:

7. Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ

Đối với học bổng hỗ trợ học tập, Quỹ tổ chức thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước, nhận hồ sơ đăng ký tham gia, xét chọn thông qua hội đồng khoa học và công nghệ, ký hợp đồng tài trợ theo kế hoạch như sau:

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Biểu mẫu

Địa chỉ nhận hồ sơ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI)

Tầng 2, Tower 1, Times City,
458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam