Tiêu chí đánh giá và xét chọn dự án?

Tiêu chí đánh giá xét chọn dự án:
a) Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với hướng nghiên cứu ứng dụng được Quỹ tài trợ;
b) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện; điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức chủ trì phục vụ nghiên cứu.
c) Tính sáng tạo, ý nghĩa khoa học, tính tiên tiến của công nghệ, lộ trình đổi mới và phát triển dòng sản phẩm cùng công nghệ, khả năng được ứng dụng của vấn đề nghiên cứu được đề xuất, ý nghĩa thực tiễn và tác động đối với phát triển kinh tế – xã hội;
d) Mục tiêu, nội dung rõ ràng; phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu; kết quả dự kiến, khả năng thành công của dự án; dự toán kinh phí nghiên cứu hợp lý;
đ) Giá trị khoa học và công nghệ của các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và các kết quả khác của dự án.

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)