Quỹ tài trợ cho các nội dung chi nào?

Kinh phí tài trợ bao gồm:

  • Lương của nhưng người tham gia dự án, phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước;
  • Nguyên, nhiên, vật liệu và các vật tư, dụng cụ phục vụ nghiên cứu;
  • Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu;
  • Thuê dịch vụ, thuê văn phòng và thuê các thiết bị, hệ thống;
  • Công tác phí, tổ chức hội thảo, chi phí văn phòng và chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến nghiên cứu.

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)