Quá trình đánh giá tiến độ thực hiện dự án diễn ra như thế nào?

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm dự án và tổ chức chủ trì lập Báo cáo theo tiến độ tình hình thực hiện dự án, tình hình sử dụng kinh phí của dự án (Mẫu VINIF-B-BCTD) và gửi đến Quỹ.
2. Quỹ tổ chức đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí của dự án và sản phẩm đã hoàn thành thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án. Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng Biên bản xác nhận khối lượng nội dung và tình hình sử dụng kinh phí (Mẫu VINIF-B-XNTD) và Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện dự án (Mẫu VINIF-B-BBKTTD) có xác nhận của các bên liên quan.
3. Kết quả đánh giá tiến độ và kiểm tra thực tế là căn cứ để quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)