Kế hoạch tổ chức giới thiệu chi tiết hơn chương trình tài trợ của Quỹ?

Hiện nay Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup chưa có kế hoạch làm việc để giới thiệu chi tiết kế hoạch triển khai với từng đối tác.

Trường hợp có nhiều thông tin hỏi đáp của các trường, viện và các nhà khoa học, Quỹ sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm để mời các trường, viện, nhà khoa học quan tâm tham dự.

Quỹ đã tổ chức buổi tọa đàm đầu tiên vào ngày 15/12/2018 tại Văn phòng của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

code

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)