THÔNG TIN LIÊN LẠC

Address: Vingroup Innovation Foundation, 5th Floor -Tower 1-Times City, 458 Minh Khai, Hanoi, Vietnam

Email: info@vinif.org

GỬI EMAIL LIÊN HỆTrang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)