Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) hướng tới hơn 50 viện nghiên cứu, trường đại học đầu ngành trong cả nước đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup; Sinh viên năm cuối; giảng viên; nhà khoa học người Việt Nam đang công tác trong và ngoài nước. 

I. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THƯỜNG NIÊN

1. Đối với tổ chức chủ trì:

a) Có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup về các nội dung liên quan đến Tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ; Trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên; Giảng dạy và Chia sẻ tri thức; 

2. Đối với chủ nhiệm dự án:

a) Chủ nhiệm dự án là nhà khoa học có bằng tiến sĩ.

b) Có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp và có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên.

c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm dự án là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, yêu cầu thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm dự án. Tỉ lệ người nước ngoài tham gia dự án không vượt quá 30%.

3. Lĩnh vực ưu tiên: 

a) Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến Bigdata như lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, robotics, tự động hóa, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thế hệ mới… 

b) Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét các dự án thật sự đột phá và tầm ảnh hưởng lớn  đến xã hội.

 II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
1. Viện nghiên cứu, trường đại học: 
Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.
2. Các cá nhân sẽ tham gia học tập, nghiên cứu sau đại học
Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
3. Các cá nhân đang học tập, nghiên cứu sau đại học
Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.
 

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)