Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) hướng tới đối tượng là tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án như sau:

Đối với tổ chức chủ trì:

  1. Có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
  2. Đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup về các nội dung liên quan đến Tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ; Trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên; Giảng dạy và Chia sẻ tri thức; 

 Đối với chủ nhiệm dự án:

  1. Chủ nhiệm dự án là nhà khoa học có bằng tiến sĩ
  2. Có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp và có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên.
  3. Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm dự án là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, yêu cầu thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm dự án. Tỉ lệ người nước ngoài tham gia dự án không vượt quá 30%.

Lĩnh vực ưu tiên: 

  1. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến Bigdata như lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, robotics, tự động hóa, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thế hệ mới… 
  2. Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét các dự án thật sự đột phá và tầm ảnh hưởng lớn  đến xã hội.
 

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)