Thông qua Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Tập đoàn Vingroup mong muốn kiến tạo và thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn kết nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp. Nâng tầm khoa học và công nghệ Việt Nam, góp phần tác động tới mục tiêu Tập đoàn Vingroup trở thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó Công nghệ chiếm tỷ trọng chính.


Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)