Tọa đàm Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học – Chính sách học bổng và hợp tác nhà trường – doanh nghiệp

Ngày 23/3/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn – Tập đoàn VinGroup đồng tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học – Chính sách học bổng và hợp tác nhà trường – doanh nghiệp” với mục tiêu chia sẻ […]

Xem thêm

Quỹ nghìn tỉ của Vingroup bắt đầu chương trình hỗ trợ khoa học cho trường đại học

Trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo quỹ này bắt đầu “chạy” chương trình hỗ trợ khoa học cho các trường đại học, tối thiểu 2 tỉ đồng/dự án, không khống chế mức tối đa. Hôm nay, trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)